Sosyal Durum

07.11.2016

İlçemizde arazi ve arsa fiyatları çok yüksek olup, alım gücü düşük olduğundan özellikle İlçe merkezinde konut sıkıntısı bulunmaktadır. Yörenin coğrafi konumu, iklim ve bitki örtüsü yapı tekniğinin biçimlenişini etkilemiştir. İlçe genelinde görülen yerleşim şekli toplu yerleşmedir. Geleneksel mimari kırsal kesimde kendisini göstermektedir. İlçe merkezinde yerleşim Kuzey ve Güney yönlerinde meyil eşiğine dayanmış durumdadır. Gerek su temini gerekse ulaşım ve topoğrafya güçlükleri sebebiyle bu yönlere doğru gelişme olanağı bulamamıştır. Doğuda yer alan boş alanlar tarımsal nitelikli arazilerdir. Yerleşme alanı olarak batıdaki alanlar seçilmiştir.

İlçe merkezi toplu yerleşim olmakla birlikte köy yerleşim şekli olarak 26 Köy toplu yerleşim, 20 Köy dağınık yerleşim, 5’i yol boyu yerleşim özelliği gösterir. Köy yerleşim yeri olarakta 7’si Vadide, 4’ü Ovada, 26’sı sırta, 13’ü dağ eteğinde, 1’i nehir kenarında kurulmuştur.

Kırsal kesimde yerleşimi etkileyen faktörler arasında tarihi faktörler, topografik yapı, su faktörü ve orman varlığı ön planda yer almaktadır. İlçe merkezinin kuruluşunda bu faktörlere bağlı olmuş yerleşim yeri önce Kele dağına kurulmuş, ancak daha sonraları ise bugün kurulduğu dağlar serisinin bulunduğu alana taşınarak nüfus burada gelişim göstermiştir. İlçe genelinde görülen konut tipleri doğa şartlarına göre değişiklik görmekle birlikte kullanılan yapı malzemesine göre üç tip ev vardır: Kerpiç, Taş, Tuğladan yapılan evler. Kerestenin azlığı ve pahalı olması nedeni ile İlçe genelinde çatısız evler çoğunluktadır. Halkın eğlenme şekli olarak nişan ve düğünlerde yapılan davullu ve zurnalı şenlik havasındaki mahalli törenler ile kendisini göstermektedir. Giyim ve kuşamı giderek modern görünüme dönüşmektedir. Geleneksel eski giyim kuşam köylerde yaşayan halk arasında halen yaşatılmaktadır.