Duyurular

Mazıdağı Belediyesi Güncel Duyurular

2/15/2018

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçme Başvurusu Kabul Edilen Alt İşveren Çalışanlarına İlişkin İsim Listesi

                               

   

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar Gereği Mazıdağı Belediye Başkanlığı'na Yapılan Başvuru Değerlendirme Sonuçları aşağıda sunulmuştur. Başvuru taleplerine ilişkin itirazlar 15-22/02/2018 tarihleri arasında Valilik Makamı emrindeki İtiraz Komisyonuna yapılacaktır.

 

 

                                                                         T.C.
                                 MAZIDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                       Başvurusu Kabul Edilenler
                             2018.2.15 14:46:30Ekap kullanıcı Tc kimlik no: 57637291448  
Tc Kimlik No Adı Soyadı Başvuru Durumu  
112*********80 MUHAMMED AHMET Kabul  
130*********78 ABİDİN EDE Kabul  
131*********18 MEHMET ERDİN Kabul  
131*********80 RAMAZAN ERDİN Kabul  
190*********26 ERCAN ÜRÜN Kabul  
270*********84 SUAT ÜZEN Kabul  
274*********38 MURAT ORUÇ Kabul  
274*********28 BİLAL ERTEN Kabul  
290*********86 MUHAMMED ÖRNEK Kabul  
414*********66 MEHMET EMİN ÖZMEZ Kabul  
468*********72 ERDAL YILMAZ Kabul  
555*********46 RUKİYE KAYA Kabul  
556*********58 ABDULAZİZ KAYA Kabul  
570*********80 FERHAT ESEN Kabul  
579*********72 SEZİN TENTİK Kabul  
585*********94 ŞEYHMUS ADSIZ Kabul  

 

 

Duyuru Resim